Politici de confidențialitate Mary Kay

Compania Mary Kay acordă o importanță deosebită confidenţialităţii datelor cu caracter personal. Pentru noi, de asemenea, este foarte importantă Regula de Aur care este unul dintre principiile fundamentale. Următoarele policitici de confidenţialitate explică modul în care sunt colectate, protejate şi stocate datele personale ale utilizatorilor paginilor noastre web. La fel, explică şi dreptul la alegere, pe care îl area fiecare utilizator în particular cu privire la datele sale personale.

În continuare este prezentat conținutul desfăşurat al politicilor de confidențialitate:
 

Politica globală de confidenţialitate a Mary Kay Inc

Această politică de confidenţialitate stabileşte filosofia şi standardele Companiei în administrarea datelor personale în toate filialele Mary Kay de pe Glob.

 

Politica de Confidenţialitate a Mary Kay Moldova Limited

Această politică este specifică pentru Mary Kay (Moldova) şi explică modalitatea de colectare, protejare şi procesare a informaţiei pe care o primim de la voi.

 

Politica de Confidenţialitate a Mary Kay (Moldova) pentru Consultanţii Independenţi de frumseţe

Această politică descrie cum Mary Kay® tratează informaţia Consultantului Independent de Frumuseţe inclusiv schimbul de informații cu alţi Consultanţi Independenţi de Frumseţe. Această politică menţionează şi obligaţiile de respectare a confidenţialității datelor despre clienți de către Consultanţii Independenţi de Frumseţe.

Vă rugăm să derulaţi în jos această pagină pentru a vedea versiunea desfăşurată a fiecărei politici de confidențialitate, menționate mai sus.
 

Politica globală de confidenţialitate a Mary Kay Inc

Compania Mary Kay acordă o importanță deosebită confidenţialităţii datelor cu caracter personal. Scopul prioritar este de a proteja, a colecta şi a folosi datele cu caracter personal transmise nouă în spiritul unuia dintre cele mai importante principii fundamentale – Regula de Aur. Alegerea Dvs. în legătură cu datele cu caracter personal este importantă pentru noi, de aceea vom folosi şi vom păstra informaţia oferită de Dvs. doar în modalitatea în care ne-aţi permis. Prin urmare, noi nu comercializăm, nu vindem și nici nu închiriem datele cu caracter personal încredinţate nouă. Politica globală de confidenţialitate descrie activitatea noastră pentru menţinerea acestei încrederi.

Depunem efort maxim pentru a fi globali şi consecvenţi în implementarea politicilor de confidenţialitate. Politicile noastre de confidenţialitate sunt elaborate pentru a fi în concordanţă cu legislaţia fiecărei ţări în care ne desfăşurăm activitatea şi sunt aplicabile pentru:

 1. Toate persoanele care furnizează date cu caracter personal, cum ar fi Consulatanţii de frumuseţe, consumatorii, persoanele care participă la sondaje, partenerii de afaceri, acţionarii, solicitanţii de locuri de muncă, salariaţii, pensionarii şi alţii;
 2. Toate statele în care ne desfășurăm activitatea, chiar unde nu există reglementări naţionale în acest sens;
 3. Toate metodele de comunicare, cum ar fi: Internetul, poşta, telefonia fixă şi mobilă, precum și pentru noile tehnologii şi metode.

Mary Kay administrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal prin intermediul Echipei Globale de Confidenţialitate, reprezentând toate regiunile geografice unde ne desfășurăm activitatea și unde sunt procesate date cu caracter personal, cum ar fi cele despre Consultanţii Independenţi de frumuseţe, promoţiile pentru consumatori şi despre programele pentru salariaţi. Compania Mary Kay urmărește să promoveze şi să folosească cele mai bune practice din domeniu pentru a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi protecţia informaţiilor personale.

Politicile noastre de Confidenţialitate sunt în concordanţă cu:

 • Directiva Europeană privind protecţia datelor cu caracter personal prin Programul Safe Harbor al Departamentului de Comerț din SUA,
 • Practicile informării echitabile stabilite de către Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OCED),
 • Programul de Confidenţialitate al Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC),
 • Legislaţia naţională aplicabilă confidenţialităţii datelor cu caracter personal,
 • Unele state cer informaţii specifice în declaraţiile de confidenţialitate. Vă rugăm să tastaţi aici pentru a citi informaţia pentru aceste state.
 • Considerăm că protecția confidenţialității datelor cu caracter personal este mai mult decât respectarea legislaţiei. Aceasta este, de asemenea, o atitudine corectă faţă de milioane de oameni cu care interacţionăm în fiecare zi, prin folosirea informației personale despre ei. Politicile noastre de confidenţialitate sunt concepute să corespundă principiilor internaţionale de confidenţialitate a datelor cu caracter personal sau practicilor corecte de informare, precum cele stabilite prin Directiva Uniunii Europene (UE) privind protecţia datelor cu caracter personal şi Principiile de Confidenţialitate Safe Harbor SUA-UE, stabilite de Departamentul de Comerţ din SUA. Compania Mary Kay a certificat că aderă la Principiile de Confidenţialitate Safe Harbor de notificare, alegere, transfer ulterior, securitate, integritate a datelor, acces şi sancționare. Pentru mai multe informaţii privind Programul Safe Harbor şi pentru a vizualiza pagina noastră de certificare, Vă rugăm să accesați http://www.export.gov/safeharbor/. Aceste principii şi modul de aplicare al acestora de către Mary Kay sunt:
 

Scopul Colectării Informaţiei:
Compania Mary Kay colectează şi foloseşte datele cu caracter personal pentru a oferi o oportunități de afacere, produse şi servicii de calitate superioară pentru Consultanţii de frumuseţe şi clienţilor lor, pentru consumatorii produselor şi serviciilor, pentru salariaţi şi alte persoane care pot interacţiona cu Mary Kay®. Limităm colectarea datelor cu caracter personal la ceea ce avem nevoie să cunoaştem pentru a atinge scopul nostru de presta servicii înaltă calitate. De exemplu, utilizăm adresele de e-mail ale Consulatnţilor Idependenţi de frumuseţe, consumatorilor, salariaţilor sau persoanelor care caută un loc de muncă pentru a le transmite informaţia solicitată. Sugestiile și reclamațiile Consultanţilor Independenţi de frumuseţe, ale consumatorilor şi ale salariaţilor sunt folosit pentru a îmbunătăţi produsele şi serviciile prestate.

Notificări:
Informăm persoanele despre datele pe care le coloectăm, despre modul în care acestea sunt folosite, dacă datele pot fi transmise temporar altor persoane pentru prestarea serviciilor sau pentru prezentarea produselor şi cum pot contacta echipa responsabilă de solicitările referitoare la Politica de confidenţialitate Mary Kay®. Pe site-ul nostru este un link către Politicile de confidenţialitate și asigurăm transmiterea notificărilor suplimentare pentru utilizator care pot avea nevoie de mai multe informaţii despre diferite domenii pe site-ul nostru.

Alegere:
Persoanelor care transmit date cu caracter personal le oferim posibilitatea să aleagă modalitatea de comunicare. Scrisorile noastre electronice şi înștiințările sunt expediate doar persoanelor care au dorit să le primească din partea noastră sau la solicitarea unui Consultant Independent de frumuseţe. Mesajele noastre descriu modalitatea de dezabonare sau de anulare a viitoarelor înștiințări. Suntem îndreptățiț să întrebăm persoanle dacă doresc să participe la sondaje şi ulterior să le contactăm dacă ne-au acordat o asemenea permisiune.

Tehnologii:
Compania Mary Kay foloseşte tehnologii pentru a deservi cât mai bine Consultanţii Independenţi de frumuseţe, consumatorii, salariaţii şi alţii.  Informăm persoanele atunci când utilizăm tehnologii legate de confidenţialitate. Nu folosim internet cookies pentru a colecta sau păstra date cu caracter personal decât dacă am primit acordul Dvs. sau am transmis înștiințarea, în funcție de ţara în care domiciliaţi.

Acces:
Compania Mary Kay întreprinde măsuri pentru a asigura corectitudinea datelor cu caracter personal pe care le utilizează. Oferim persoanelor acces rezonabil la datele cu caracter personal care ne-au fost tranmise, astfel încât persoanele au posibilitatea de a revizui, corecta sau solicita ca noi să nu mai utilzăm datele cu caracter personal.

Securitate:
Compania Mary Kay protejează datele cu caracter personal aflate sub controlul companiei prin practicile standard de securitate şi prin măsuri de prevenire a pierderilor de informaţii, abuz, acces neautorizat, dezvăluire sau modificarea datelor. Limităm accesul la datele cu caracter personal celor care au o nevoie se aceste informații în scop de afaceri. Nu păstrăm datele cu caracter personal pe un termen mai mare decât este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care aceasta a fost colectată, doar dacă există o necesitate legală, statutară sau contractuală de păstrare a informaţiei pe o perioadă determinată de timp. 

Transferul Datelor:
Putem transfera datele cu caracter personal în bazele de date Mary Kay® din alte state decât statele în care au fost colectate. Programul global de confidenţialitate impune acelaşi nivel înalt de securitate şi protecţie a datelor cu caracter personal în toate regiunile cu procedurile şi contractele corespunzătoare. Datele pot fi temporar transferate unui vânzător sau partener de afaceri pentru prestarea serviciilor pentru Mary Kay şi/sau Consultant Independent de frumuseţe. Aceşti vânzători şi parteneri de afaceri sunt obligaţi să protejeze şi să utilizeze datele cu caracter personal la acelaşi standard înalt precum Mary Kay®. Ei nu pot folosi informaţia în alte scopuri decât pentru a vă presta servicii Dvs., companiei Mary Kay sau la solicitarea Consultantului Independent de frumuseţe.

Copii:
Compania Mary Kay nu are intenţia să colecteze informaţii de la copii care nu au atins vârsta de 14 ani sau oricare altă vârstă prevăzută de legislaţia statului în care domiciliați. Pe site-ul nostru, solicităm confirmarea vârstei înainte de a colecta datele cu caracter personal, pentru a fi siguri că nu cerem informaţii de la copii.

 

Responsabilitate:
Compania Mary Kay contează pe salariaţii şi partenerii săi că vor menține încrederea acordată nouă de către cei care ne transmit datele cu caracter personal. Asigurăm instruiri în domeniul confidenţialităţii pentru salariaţi pentru a evidenţia importanţa confidenţialităţii în relațiile noastre de afaceri. Cei care operează cu datele cu caracter personal verifică în mod individual păstrarea confidenţialitate pentru a se asigura că datele cu character personal sunt în siguranţă şi sunt protejate. Periodic, efectuăm verificări privind respectarea confidenţialităţii.

Policiticile de confidenţialitate a datelor personale, practicile de protecţie a datelor se extind prin contract asupra contractanților şi partenerilor noştri. Susținem autoreglementarea acestui domeniu ca un mijloc flexibil pentru a ține pasul cu problemele de confidențialitate care pot apărea.

Pentru mai multe detalii sau pentru a revedea Politica de confidenţialitate a Mary Kay (Moldova) Limited SRL apăsați aici.

Pentru mai multe detalii cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal în legătură cu vizitarea paginilor personale ale Consultanților Independenți de frumuseţe, vă rugăm să apăsați aici.

Pentru Consultanţii Independenţi de frumuseţe care doresc să afle mai multe detalii cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal, vă rugăm să apăsați aici.

Cum ne puteți contacta:

Dacă aveţi întrebări sau îngrijorări cu privire la datele personale, vă rugăm să ne contactaţi direct. Apăsați aici pentru a selecta țara Dvs. şi a fi direcţionat la adresa corectă sau adresa de e-mail pentru domiciliul Dvs. sau folosiţi adresa poştală de mai jos. Vă rugăm să folosiţi limba dorită, puteți selecta limba maternă fără nicio ezitare, la formularea întrebărilor sau comentariilor Dvs.,

Ne puteţi contacta la adresa:

Mary Kay Global Privacy Team
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 U.S.A.
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140

Ne angajăm să conlucrăm cu Dvs. pentru a găsi soluţii corecte pentru orice reclamație sau îngrijorare cu privire la confidenţialitate. Cooperăm cu autorităţile de stat din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal în cazul în care acestea consideră că există o problemă cu privire la confidenţialitatea datelor.

Participăm la Programul acreditat de afaceri al Consiliului U.S. al Better Business Bureau. Detalii despre acest program şi despre procesele de soluţionare a reclamațiilor puteți vedea pe http://www.bbb.org/.

Respectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal de către cetăţenii UE:

În conformitate cu principiile Safe Harbor, compania Mary Kay se angajează să soluţioneze plângerile cu privire la confidenţialitatea datelor Dvs., colectarea sau folosirea datelor Dvs. Cetăţenii UE care au anumite solicitări sau plângeri referitor la politica de confidențialitate sunt rugaţi să se adreseze, în primul rând, companiei Mary Kay după cum este menţionat mai sus.

În temeiul principiilor Safe Harbor, compania Mary Kay s-a angajat să transmită plângerile nesoluţionate cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal unui organ independent, Better Business Bureaus EU Safe Harbor, condus de Consiliul Better Business Bureaus. Dacă nu primiţi o notificare în timp util referitoare la soluţionarea plângerii Dvs. sau plângerea nu a fost soluționată într-un mod satisfăcător, pentru mai multe detalii sau pentru a depune o plângeri vă rugăm să vizitaţi pagina web a BBB EU Safe Harbor  http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints

 

Notificare despre modificarea Politicii de confidențialitate:
Compania Mary Kay vă va înștiința cu privire la modificările semnificative ale Polititicii globale cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal prin publicarea modificărilor împreună cu noua versiune pe pagina web. Vedeţi modificările după cum urmează:

Ultima actualizare: Iulie 2012

Declaraţia online cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal a fost iniţiată în 2004

2006 Actualizare: Compania a actualizat informaţia cu privire la securitatea datelor şi respectarea confidențialității pe Internet.

2012 Actualizare: Actualizările din 2012 sunt elaborate pentru a unifica eforturile tuturor pieţelor Mary Kay® privind protecţia datelor cu caracter personal şi pentru a pune la dispoziţia consumatorilor, Consultanţilor Indepepndenţi de frumuseţe, angajaţilor şi altor persoane care pot vizita paginile noastre web de unde pot obţine informaţii despre politicile noastre şi drepturile lor în legătură cu datele personale. Aceste schimbări au şi scopul de a face poticile de confidențialitate mai accesibile pentru utilizatori şi includ actualizări în concordanță cu legislaţia multor state în care compania Mary Kay își desfăşoară activitatea. Schimbările specifice ţării în care vă aflaţi le puteți găsi aici.

Politica de Confidenţialitate a Mary Kay Moldova Limited

Scopul

Politica de confidențialitate descrie informaţia pe care o colectatează compania Mary Kay. Documentul explică detaliat modul în care este folosită această informație și despre posibilitatea pe care o aveți Dvs. de a decide cum să fie utilizate aceste date. Informația din această Politică de confidențialitate şi Politica globală cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal Mary Kay Inc. Global Privacy Policy se referă la date despre Dvs. colectate pe paginile noastre web şi prin intermediul programelor speciale şi serviciilor oferite de Consultantul Independent de frumuseţe Mary Kay® sau de persoanele terţe după cum este descris mai jos.

Pentru informaţia cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal atunci când vizitați pagina personală a unui Consultant Independent de Frumseţe, vă rugăm să apăsați aici.

Pentru Consultantul Independent de frumuseţe care doreşte să caute mai multe informaţii despre confidenţialitate datelor cu caracter personal care se referă, în special, la Dvs., vă rugăm să apăsați aici. Ne-am angajat conlicrăm cu Dvs. pentru a obţine o soluţie corectă pentru orice reclamație sau îngrijorare cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal. Cooperăm cu autorităţile competente în rpotecţia datelor cu caracter personal dacă acestea consideră că poate apărea o problemă privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

CUM SĂ NE CONTACTAŢI

În cazul în care aveţi întrebări sau îngrijorări referitoare la confidenţialitatea datelor Dvs. cu carecter personal, vă rugăm să ne contactaţi direct la:

Mary Kay (Moldova) Limited 

Chişinău, str. Sciusev 62,
sau

Mary Kay Global Privacy Team
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 U.S.A.
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140

INFORMAŢIA PE CARE O COLECTĂM

Putem colecta informaţie despre Dvs. din mai multe surse. Aceasta include date pe care le primim direct de la Dvs. sau din numele Consultantului de frumuse cu scopul de a vă deservi la cel mai înalt nivel; date despre Dvs. pe care le o colectăm atunci când vizitaţi paginile noastre web sau vizionaţi publicitatea companiei Mary Kay pe Internet sau datele pe care le colectăm din alte surse (unde este permis de legislaţie).

Informaţia colectată direct de la Dumneavoastră:

Colectăm informaţia direct de la Dvs. atunci când alegeţi să participaţi la ofertele şi programele noatsre sau prin alte modalităţi. Mai jos sunt exemple de informaţii pe care le putem colecta direct de la Dvs.:

 • Nume, adresa de e-mail, adresa poştală
 • Nume de utilizator şi parola
 • Număr de telefon
 • Vârsta
 • Data naşterii
 • Numele Consultantului Independent de frumseţe al Dvs.,
 • Altă informaţie despre Dvs. şi familia Dvs., cum ar fi produsele preferate.
 • Informaţie demografică
 • Preferinţele de comunicare
 • Datele de contact ale prietenilor pe care aţi vrea ca noi sau Consultantul Independent de frumseţe să-i contacteze. Când ne transmiteţi informaţii despre prieteni, noi o folosim doar pentru a le transmite mesajul pe care l-aţi solicitat.

Informaţia pe care o colectăm când vizitaţi paginile noastre web, folosiţi serviciile noastre sau vizionaţi publicitatea noastră pe Internet:

Folosim cookies şi alte tehnologii pentru a colecta informaţia despre Dvs., atunci când vizitaţi paginile noastre web, folosiţi serviciile noastre sau vizionaţi publicitatea noastră pe Internet. Mai jos sunt exemple de informaţii care pot fi colectate prin intermediul acestor tehnologii:

 • Tipul de browser şi sistemul de operare
 • Pagina web vizitat de Dvs.,
 • Linkul pe care îl tastaţi
 • Adresa IP
 • Pagina web accesată de Dvs., înainte de a accesa pagina noastră.
 • E-mailurile Mary Kay® care au fost deschise şi/sau transferate.
 • Ofertele Mary Kay® sau linkurile pe care le accesați prin e-mail.
 • Informaţia despre vizitatorii de pe pagina personală a Consultantului Independent de frumuseţe
 • Produsele preferate şi opțiunile selectate pentru facilita navigarea pe pagina noastră.

CUM FOLOSIM ACEASTĂ INFORMAŢIE

Informaţia colectată de noi este folosită în scopul de a vă oferi produse, servicii și pentru a vă propune oferte speciale. Această informaţie ne ajută să vă facem legătura cu un Consultant Independent de frumuseţe de la care puteţi procura produse, să vă comunicăm despre oportunitatea excelentă de a deveni Consultant Independent de frumuseţe Mary Kay şi să administrăm paginile noastre web şi serviciile inclusiv cele pentru Consultanții Independenți de frumuseţe.

Mai jos sunt expuse modalităţile specifice prin care putem folosi informaţia colectată de la Dvs.:

 • Expediem mostre, premii, produse şi informaţii la solicitare.
 • Elaborăm produse şi servicii noi şi perfecţionate.
 • Atragem în concursuri şi promoţii, programe, oferte la solicitarea Dvs. sau a Consultantului Independent de frumuseţe.
 • În legătură cu serviciile oferite de noi Consultantului Dvs. de frumseţe.
 • Pentru a crea şi administra contul Dvs. şi/sau contul Consultantului Independent de frumseţe,
 • Pentru a procesa plăţile pentru procurarea produselor sau a altor servicii pentru sau din numele Consultantului Dvs. de frumseţe.
 • Pentru a proteja sau identifica posibile tranzacţii frauduloase.
 • În cazurile în care este permis de lege, transmitem prin e-mail oferte şi informaţii personalizate, nesolicitate despre produsele şi serviciile Mary Kay®, inclusiv cele legate de serviciile oferite Consultantului Independent de frumseţe.
 • Pentru a crea şi oferi publicitate adaptate la interesele Dvs.
 • Pentru a face o analiză privind utilizarea produselor, serviciilor şi paginilor noastre.
 • Pentru a înţelege cum aţi găsit pagina noastră web şi cum o folosiţi pentru a putea să o îmbunătăţim.
 • Pentru a determina eficienţa publicităţii noastre.
 • Pentru a aplica regulile şi condiţiile noastre şi a administra altfel businessul nostru.

Alegerea Dumneavoastră și accesul la informaţia Dumneavoastră

Alegerea
Dvs. alegeți modalitatea de comunicare

Comunicarea digitală şi electronică
Vă expediem mesaje promoţionale la telefon sal e-mail doar în cazul în care solicitaţi personal sau Consultantul Dvs. de frumuseţe solicită să vi le trimitem.

Puteţi solicita în orice moment să nu mai primiţi mesaje promoţionale la telefon sal e-mail din partea companiei Mary Kay. Îndepliniți instrucţiunile de dezabonare sau contactați coordonatorul nostru responsabil de protecţia datelor cu caracter personal pentru a comunica despre materialele pe care nu doriţi să le mai primiţi.

Dacă aţi oferit informaţii Consultantului Independent de frumuseţe, vă rugăm să informaţi direct Consultantul  Dvs. de frumuseţe cu privire la preferinţele Dvs. de a primi sau nu comunicări din partea acestuia. Dacă aveţi un cont pe pagina personală a Consultantului de frumusețe, puteţi indica preferinţele Dvs. prin intermediul acestui cont pentru a stopa înștiințările pe care nu mai doriţi să le primiţi de pe pagina personală a Consultantului.

VĂ ATRAGEM ATENȚIA CĂ: În cazul în care alegeţi să anulați recepţionarea mesajelor promoţionale dun partea noastră, vom respecta cererea Dvs. Oricum, vom continua să vă expediem comunicări referitoare la servicii în modalitatea permisă de lege. S-ar putea să avem nevoie să păstrăm anumite date colectate de către noi pentru evidenţă, analiză sau pentru alte scopuri premise de lege.

Accesul  
Depunem eforturi necesare pentru menţinerea informaţiei corecte despre Dvs. Puteţi vedea, corecta sau actualiza datele personale oferite companiei Mary Kay. Unele programe Mary Kay® oferă posibilitatea de a accesa, de a vizualiza și de a actualiza informaţia personală pe Internet. Verificaţi unde v-aţi înregistrat pentru a cunoaşte dacă puteţi vedea sau actualiza datele Dvs. Dacă aţi oferit datele Dvs. unui Consultant Independent de frumuseţe vă rugăm să-l contactaţi direct pentru a actualiza datele personale sau accesaţi contul Dvs. pe pagina web a Consultantului. La fel, puteţi contacta Centru de deservire a clienţilor sau coordonatorul responsabil de respectarea datelor cu caracter personal.

Cookies, web beacons şi alte tehnologii

Cum folosim cookies, web beacons şi alte tehnologii

Folosim aceste tehnologii pentru a vă oferi o deservire cât mai vastă şi personalizată. Nu stocăm datele Dvs. personale în cookies, web beacons sau alte tehnologii pe calculatorulu Dvs., fără consemţământul şi acordul Dvs.. Mai jos puteți citi informația detaliată.

Cookies
Cookies este un fişier mic plasat pe calculatorul Dvs. de pagina web pe care-l foloseşte pentru a stoca infromaţia despre folosirea de către Dvs. a paginii web. Folosim cookies pentru a monitoriza cum sunt folosite paginile noastre web şi pentru a vă ajuta să personalizaţi utilizarea resurselor online. De exemplu, când vă înregistraţi pe pagina noastră web, putem stoca un codul unic pe un cookie de pe calculatorul Dvs. La următoarea accesare a paginii web de la acel calculator, serverele noatre folosesc cookies pentru a vă identifica. Putem folosi atunci informaţia oferită de Dvs. la înregistrare împreună cu activităţile Dvs. pe pagina noastră web pentru a vă oferi o variantă personalizată a paginii web.

Dvs. puteţi accepta sau respinge cookies. Majoritatea programelor de navigare pe Internet acceptă automat cookies. Pentr a cunoaşte mai multe despre cookies, inclusiv cum să le respingeţi pe calculatorul Dvs., accesaţi aceste linkuri:

Web Beacons
Web beacons reprezintă fragmente de cod încorporat în paginile web sau e-mailuri. Putem folosi web beacons cu scopul de atransmite sau a comunica pentru cookies evidenţa utilizatorilor care au vizitat pagina web şi pentru a înţelege modul de utilizare. De asemenea putem include web beacons în e-mailuri pentru a cunoaşte dacă mesajul a fost deschis, de pe care mesaj a fost accesat linkul sau care a fost retransmis.

Puteţi deazctiva web beacons de captare a informaţiei în acelaşi mod ca şi cookies, după cum este descris mai sus.

Alte Tehnologii
Exemple de alte tehnologii pe care le putem utiliza pentru a asigura o desrevire mai bună urmărind:

 • Web Session Variables: informaţie care este transmisă de pe o adresă web către alta în timp ce navigaţi pe Internet.
 • Browser plug-ins/add-ons: componente web suplimentare care, posibil, ar fi necesar de instalat pentru a permite realizarea unor funcţii web pe site-urile noastre. Aveţi opţiunea de a nu instala aceste componente.

Publicitatea terţilor
Putem permite terţilor, inclusiv partenerilor de afaceri, afişarea publicităţii pe site-urile noastre. Dacă activaţi sau accesaţi un link de publicitate, unele dintre aceste companii pot plasa cookie pe computerul Dvs. pentru a recunoaşte computerul de fiecare dată când vă transmit publicitate online. Aceasta le permite să înţeleagă unde Dvs. sau alţi utilizatori ai computerul Dvs. au văzut publicitatea lor şi să furnizeze anunţuri pe care le consideră de interes pentru Dvs. Nu controlăm utilzarea cookies de către aceste companii.

Schimbul de informaţii

Succesul afacerii noastre depinde de încrederea Dvs., nu vindem datelor Dvs. cu caracter personal pe pieţe în afara companiei Mary Kay, decât dacă am întrebat şi am obţinut consimţământul Dvs. Facem schimb de informaţii numai în cadrul companiei Mary Kay şi numai după cum este descris mai jos.

 
 

Prestatorii de servicii terţi

Ne bazăm pe prestatorii de servicii terţi pentru a efectua o varietate de servicii în numele nostru şi poate fi necesar să le dezvăluim datele Dvs. personale. Vă atragem atenţia că furnizăm prestatrilor noştri de servicii numai datele pe care aceştea necesită să le cunoască pentru a presta serviciile lor şi solicităm ca ei să protejeze această informaţie şi să nu o folosească pentru oricare alte scopuri.

De exemplu, contăm pe un prestator de servicii să:

 • Realizeze solicitările Dvs. cu privire la produse şi servicii şi să răspundă la întrebările Dvs.
 • Să asigure hosting pentru site-urile noastre şi funcţionarea e-mailurilor şi mesajelor noastre.
 • Să transmită prin poştă mostre, să contacteze câştigătorii de concursuri, să gestioneze plăţi sau îndeplinească alte activităţi în numele nostru.
 • Să analizeze date, uneori în combinaţie cu alte surse, pentru o comunicare mai eficientă cu Dvs.
 • Să realizeze cercetări şi analiza datelor pentru a îmbunătăţi produsele, serviciile şi site-urile noastre.

Oferim acestor companii date cu caracter personal de care au nevoie pentru a presta aceste servicii în numele nostru. Solictăm acestor companii să protejeze datele personale şi să nu utilizeze informaţiile obţinute pentru orice alt scop.

Alte situaţii

Putem dezvălui datele Dvs. cu caracter personal:
 • În cazurile permise de lege, pentru a proteja şi a apăra drepturile de proprietate ale companiei Mary Kay (inclusiv pentru a urmări îndeplinirea condiţiilor şi acordurilor noastre).
 • Când este necesar din punct de vedere legala şi/sau este solicitat de către autorităţi publice.

Date depersonalizate

Putem distribui date depersonalizate care nu Vă identifică pentru a face o analiză generală a afacerii. De exemplu, putem dezvălui numărul vizitatorilor site-ului nostru sau serviciile companiei.

Securitatea informaţiilor

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal. În acest scop avem procedurile tehnice, administrative şi fizice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal de pierdere, abuz sau modificare.

Limităm accesul la datele cu caracter personal celor care au interes de afaceri. Păstrăm datele cu caracter personal numai pe o perioadă rezonabilă de timp.

Când transmitem datele Dvs. cu caracter personal prestatorilor de servicii terţi solictăm acestor companii să protejeze informaţia şi să nu o utilizeze pentru oricare alte scopuri.

Când colectăm sau transmitem informaţii confidenţiale, cum ar fi numărul cărţii de credit, utilizăm metodele standard de protejare a informaţiei.

 

Transferul de informaţie

Datele Dvs. cu caracter personal pot fi transferate, stocate şi procesate într-un alt stat decât cel în care a fost furnizată. Această ţară ar putea fi Statele Unite ale Americii. În aces caz, transferăm informaţia în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

Putem transfera date cu caracter personal către bazele de date ale companiei Mary Kay în altele state decât în cele unde au fost furnizate. Programul global de confidenţialitate Mary Kay solicită acelaşi nivel înalt de securitate şi protecţie a datelor cu caracter personal în toate ariile geografice cu proceduri şi acorduri adoptate. Informaţiile pot fi temporar transferate unui vânzător sau partener de afaceri pentru a presta servicii din partea companiei Mary Kay, cum ar fi comunicarea prein e-mail, informaţiile despre poştă sau mostre. Aceşti vânzători şi parteneri de afaceri sunt solititaţi să protejeze şi să administreze datele cu caracter personal la acelaşi standard înalt ca şi compania Mary Kay şi ei nu pot folosi informaţia pentru alte scopuri decât pentru prestarea serviciilor solictate de compania Mary Kay.

Întreprindem măsuri pentru a proteja datele cu caracter personal. Indiferent dacă această informaţie este stocată sau transferată, deţinem procedurile şi mijloacele de control necesare pentru asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal.

Compania Mary Kay aderă la legile aplicabile protecţiei datelor cu caracter personal inclusiv la Directiva UE privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal. 

Confidenţialitatea informaţiei online despre copii

Considerăm importantă acordarea unei protecţii suplimentare copiilor pe Internet. Încurajăm părinţii şi tutorii să navigheze pe Internet împreună cu copiii lor, să participe şi să efectueze monitorizarea activităţii online a copiilor.

Nu intenţionăm să colectăm datele cu caracter personal ale copiilor mai mici de 14 ani. Solicităm o confirmare a vârstei la înregistrarea pe site-ul nostru pentru a evita colectarea informaţiilor de la persoane mai mici de 14 ani.

Modificarea polticii de confidenţialitate

Vom publica modificările în politica de confidenţialitate şi vom actualiza data intrării în vigoare a modificărilor cum este arătat mai jos. Dacă vom include modificări esenţiale, Vă vom anunţa prin cea mai recentă adresa de e-mail indicată de Dvs. sau prin postarea notificării despre modificări pe acest site.

Ultima actualizare: August 2012

Actualizări în anul 2012
Actualizările din anul 2012 sunt concepute să unească eforturile de conformare la politicile de securitate în toate pieţile Mary Kay® din lume şi să asigurăm consumatorilor, Consultanţilor Independenţi de frumuseţe, salariaţilor şi altor persoane vizitează site-ul nostru cu o locaţie unică din care aceştia pot primi informaţii despre politicile noastre, drepturile acestora privind datele cu caracter personal. Aceste modificări, de asemenea urmăresc, să facă politicile mai prietenoase pentru utilizatori şi includ actualizări în conformitate cu modificările legislative din multe state unde compania Mary Kay îşi desfăşoară activitatea. Pentru a găsi ţara Dvs. şi statele în care au fost introduse modificări apăsaţi aici şi vedeţi rubrica despre confidenţialitate pe acel site.

 

Politica Mary Kay (Moldova) Limited cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal pentru Consultanţii Indepepndenţi de frumuseţe

Mary Kay este mândră că ofere oportunităţi nelimitate Consultanţilor Independenţi de frmuseţe din întreaga lume. Încrederea este una din elementele fundamentale pe care a fost construită compania. În spititul încrederii este şi folosofia Companiei, Regul de Aur, pe care o respectăm şi în conformitate cu aceasta ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal pe care le colectăm despre Dvs., Consultanţii Indepepndenţi de frumuseţe.

Politica de confidenţialitate a fost creată în special pentru Dvs. Documentul descrie informaţia pe care o colectăm de la Consultanţii Indepepndenţi de frumuseţe, cum este folosită şi protejată această informaţie şi despre decizia pe care o puteţi lua privitor la utilizarea datelor Dvs.

Pentru mai multe detalii cu privire la confidenţialitatea datelor vă rugăm să citiţi Politica de confidenţialitate a datelor cu caracter personal a Mary Kay (Moldova) Limited şi Politica globală de confidenţialitate a datelor cu caracter personal a Mary Kay Inc

Datele pe care le colectăm

Pentru a vă oferi informaţii actualizate despre produse şi afacere pentru o eficientă funcţionare a businessului cu Mary Kay®, Compania colectează următoarele date de la Dvs. sau despre Dvs:

 • Nume
 • Adresa poştală 
 • Adresa de e-mail
 • Numele de utilizator şi parola
 • Numărul de telefon şi/ sau numărul de telefon mobil
 • Data naşterii
 • Vârsta
 • Informaţia demografică
 • Informaţii despre familie, inclusiv situaţia financiară
 • Numărul de identificare
 • Codul de Consultant Independent de frumuseţe
 • Numele Liderului Independent de Business Grup şi a Liderului Naţional de Business Grup.
 • Numele persoanelor atrase în echipă de către Dvs.
 • Istoria comenzilor
 • Date cu privire la plăţi (cum ar fi cărţile de credit sau infomaţii financiare ce ţin de comenzile Dvs. în Companie)
 • Istoricul cu privire la retribuţii
 • Date cu privire la clienţii Dvs., inclusiv datele de contact ale clienţilor pentru care doriţi să le transmitem înştiinţări din numele Dvs.
 • Preferinţele de comunicare pe viitor
 • Date oferite de Dvs. pentru comunicarea prin telefon, poştă sau e-mail cu reprezentanţii Companiei
 • Datele cu privire la convorbirile telefonice cu Serviciul clientelă.
 • Alte date pe care puteţi alege să le împărătşiţi nouă în legătură cu businessul Dvs. cu Mary Kay® sau datele despre Dvs. care sunt distribuite de alţi Consultantului Indepepndent de frumuseţe sau clienţi.

CUM FOLOSIM INFORMAȚIA

Fiind Consultant Indepepndent de frumuseţe Dvs. desfășurați businessul cu Mary Kay® de sine stătător, dar nu de una singură. În general, folosim informaţia care o colectăm de la şi despre Dvs. pentru a oferi produsele şi serviciile solicitate de Dvs. şi clienţii Dvs., şi pentru a facilita și a face eficient businessul cu Mary Kay®.

În special, datele Dvs. sunt folosite pentru:

 • A transmite comenzi, mostre, premii, produse şi informații,
 • A Vă anunța despre produse, servicii, promoţii, beneficii oferite de sau prin compania Mary Kay,
 • A elabora noi produse sau servicii,
 • A Vă implica în concursuri, programe, promoţii sau oferte la solicitarea Dvs.,
 • A Vă oferi informaţii despre alte servicii pe care le organizăm cu ajutorul terţilor pentru confortul Dvs.,
 • A crea şi a gestiona contul(rile) Dvs.,
 • A procesa plaţile pentru achiziţiile angro şi alte servicii,
 • A Vă ajuta să oferiți o deservire mai bună clienţilor Dvs.,
 • A proteja de posibile tgranzacţii frauduloase sau pentru a le identifica,
 • A oferi informaţii referitor la produse şi promoţii din parte partenerilor strategici şi întreprinderile complementare,
 • A elabora şi a oferi informaţii cu privire la produse, publicitate şi instrumente de business adaptate la interesele Dvs.,
 • A analiza modul de folosire a produselor, serviciilor şi paginilor web,
 • A înţelege cum folosiţi paginile noastre web,
 • A înţelege cum folosiţi instrumenele de business oferite de Mary Kay®, inclusiv paginile personale web şi alte instrumente e-commerce,
 • A determina eficacitatea publicităţii şi promoţiilor noastre,
 • A asigura respectarea Regulilor și Condițiilor de utilizare și a altor acorduri care stabilesc modul de colaborarea cu Dvs.,
 • A asigura respectarea Acordului cu Consultantul Indepepndent de frmuseţe, a Acordului cu Liderul de Business Grup şi / sau a Acordului cu Liderul Naţional de Business Grup,
 • A calcula, a prelucra şi a transmite plata retribuţiei, premiilor şi câştigurilor,
 • A transmite corespondenţa referitoare la acordurile sau colaborarea cu Mary Kay®,
 • A respecta relaţiile contractuale cu Dvs. şi alţi Consultanţi Indepepndenţi de frmuseţe, Lideri Independenţi de Business Grup şi Lideri Naţionali de Business Grup,
 • A administra paginile noastre web şi serviciile astfel încât să Vă oferim în continuare oportunităţi nelimitate  pentru dezvoltarea businessul Dvs. cu Mary Kay®,
 • A îndeplini orice cerinţă aplicabilă din partea autorităţilor statului.

Folosirea cookie-urilor şi altor tehnologii

Folosim marcajele şi alte tehnologi pentru a colecta date despre Dvs. când vizitaţi paginile noastre web, folosiţi serviciile noastre sau vizionaţi publicitatea online sau alte informaţii de pe Mary Kay InTouch sau  marykay.md. Putem folosi aceste tehnologii pentru a face vizionarea online mai simplă. În continuare sunt enumerate exemple de date pe care le putem colecta cu ajutorul acestor tehnologii:

 • Tipul de browser şi a sistemului de operare,
 • Adresa IP,
 • Paginile web pe care le vizitaţi,
 • Linkurile pe care le accesaţi,
 • E-mailurile Mary Kay® deschise sau transmise,
 • Linkurile sau ofertele Mary Kay® accesate de Dvs. prin e-mail,
 • Pagini web care vă ghidează spre pagina noastră web sau pe care le vizitaţi după ce părăsiți paginile noastre web,
 • A urmări elementele selectate.  

Folosim această informaţie pentru a vă oferi mai multă comoditate în activitatea Dvs. şi pentru a îmbunătăţi serviciile şi informaţia pentru Dvs.

Alegerea Dvs. şi accesul la datele Dvs.

În calitate de Consultant Idependent de frumuseţe Dvs. trebuie să cunoașteți că noi folosim datele Dvs., pentru a facilita relaţiile noastre contractuale cu Dvs. şi alți Consultanți şi pentru a vă oferi informaţii actualizate pentru ca propria Dvs. afacere cu Mary Kay® să fie de succes. Oferim acces şi dreptul de a alege cu privire la datele Dvs. în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Alegerea

Vă oferim posibilitatea să alegeţi modalitățile prin care noi putem să comunicăm cu Dvs.

Comunicarea digitală şi electronică
Vă expediem mesaje promoţionale mobile sau electronice pe care aţi ales să le primiţi. În general, Dvs. acceptați să primiţi astfel de mesaje când vă înregistrați ca și Consultant Independent de frumuseţe sau când vă alăturați comunității online, disponibilă Consultanţilor Independenţi de frumuseţe, Liderilor Independenţi de Business Grup, Liderilor Naţionali de Business Grup.

Dvs. puteţi alege să nu mai primiţi anumite mesaje la telefonul mobil sau e-mail de la compania Mary Kay şi de la terți care pot transmite informaţii din numele nostru, urmând instrucţiunile incluse în orice mesaj primit. Poate fi necesar să continuăm să vă transmitem informații în mod electronic pentru a facilita activitatea Dvs. de Consultant Independent de frumuseţe.

Poştă
În legătură cu statutul Dvs. de Consultant Independent de frumuseţe, vă putem expedia prin poştă oferte, informaţii despre produse sau alte instrumente de marketing care credem că sunt în interesul Dvs.

Atât timp cât expedierea anumitor materiale este necesară în legătură cu statutul Dvs. de Consultant Idependent de frumuseţe, Dvs. puteţi solicita încetarea expedierii pe adresa Dvs. a materialelor  promoţionale de acest fel de către compania Mary Kay®. Contactaţi Centrul de Deservire a Consultanților pentru a actualiza preferinţele Dvs.

REŢINEŢI: În cazul în care decideţi să stopaţi primirea mesajelor promoţionale de la noi, vom respecta solicitarea Dvs. până la limitele la care le putem face şi vom continua să facilităm acordurile noastre cu Dvs. în calitate de Consultant Independent de frumuseţe. Vom continua să vă expediem informaţii referitoare la servicii. E posibil să avem nevoie să menţinem anumite date colectate despre Dvs., pentru menţinerea evidenţei, cerinţele contractuale, analize sau pentru alte scopuri în termenele permise sau indicate în legislație.

Accesul  

Întreprindem măsuri pentru a asigura securitatea datelor Dvs. Puteţi vizualiza, corecta sau actualiza datele personale oferite companiei Mary Kay. Programele Mary Kay oferă acces online pentru vizualizare sau actualizare a datelor personale prin Mary Kay InTouch. La fel puteţi contacta şi Centru de Deservire pentru asistenţă în accesarea şi actualizarea datelor Dvs.

Distribuirea informației

În general, nu oferim datele personale în afara reprezentanţelor Mary Kay. Sunt anumite circumstanţe, când ofertele speciale pot fi accesibile Consultanţilor Independenţi de frumuseţe din partea companiilor terţe și doar în cazul în care v-am anunțat și / sau am solicitat informația și am obţinut acordul Dvs. (în funcție de locul unde vă aflaţi).

·         Consumatorul final: Putem oferi datele Dvs.potenţialilor consumatori care s-au adresat la Companie pentru a obţine o referinţă despre un Consultant Independent de frumuseţe, dacă este permis de lege şi / sau dacă ne-aţi oferit permisiunea de a transmite astfel de date potenţialilor Consumatori.    

·         Prestatorii de servicii terţi
Apelăm la terţi pentru a realiza o varietate de servicii din numele nostru. Pentru aceasta, putem avea nevoie să le oferim datele Dvs. Reţineţi că oferim prestatorilor noştri de servicii doar datele de care au nevoie pentru a presta serviciile şi solicităm ca aceştia să protejeze datele cu caracter personal şi să nu le folosească în alte scopuri. Putem apela la un prestator de servicii pentru:

·         A executa solicitările Dvs. de produse şi servicii şi să răspundă la întrebările Dvs.,

·         A administra pagina noastră web şi a expedia mesajele noastre la telefonul mobil şi e-mail,

·         A transmite mostre de produse, a contacta învingătorii de concursuri, a gestiona plăţile sau a întreprinde alte acţiuni din numele nostru,

·         A analiza date, uneori combinate cu alte surse, pentru a expedia Dvs. sau clienţilor, la solicitarea Dvs., înștiințări individuale,

·         A realiza studii şi analize pentru a îmbunătăţi produsele, serviciile şi paginile noatre web,

·         A îndeplini alte servicii pe care le solicităm.

·         Distribuirea informaţiei membrilor echipei Consultantului Independent de frumuseţe: transmitem informaţia Organizatorului Principal, Liderului/-ilor de Business Grup, Liderului/-ilor Naţionali de Business Grup cu scopul de a onora angajamentele noastre față de Dvs. şi față de ei. Le transmitem doar date necesare pentru a facilita suportul oferit Dvs. şi pentru a verifica respectarea Acordului. Am putea distribui datele altor Consultanţi Independenţi de frumuseţe decât Organizatorul Dvs. Principal, Liderul/-ii de Business Grup, Liderul/-ii Național de Business Grup pentru a oferi recunoştinţă, premii şi de a facilita colaborarea cu alți Consultanţi Indepepndenţi de frumuseţe.

 

·         Alte situaţii în care datele cu caracter personal pot fi divulgate: Pentru a oferi o deservire de înaltă calitate conform Regulii de Aur în toate regiunile de pe glob, am putea transmite datele altor reprezentanţe Mary Kay prin intermediul unui mediu protejat. La fel, vom oferi informaţii dacă este prevăzut de lege şi la recepţionarea unei solicitări corespunzătoare de la autorităţile publice.

 

·         Date cumulative şi depersonalizate
Pentru analize generale de business, putem distribui date cumulative care nu vă identifică. De exemplu, putem face public numărul de vizitatori ai paginii web Mary Kay®.

Transferul de date

Putem transfera date personale în bazele de date ale reprezentanțelor Mary Kay din alte ţări decât cele în care au fost oferit, inclusiv SUA. Politica globală de confidenţialitate a datelor cu caracter personal solicită un nivel înalt de securitate şi protecţie a datelor în toate statele prin proceduri şi contrate. Datele pot fi temporar transferate unui contractant sau unui partener de business pentru a oferi servicii companiei Mary Kay, cum ar fi transmiterea informației sau livrarea mostrelor. Acestor contractanți sau parteneri de business li se solicită să utilizeze și să protejeze datele cu caracter personal la cele mai înalte standarde pe care le urmează compania Mary Kay şi ei nu pot folosi informaţia în alte scopuri decât cele pentru a oferi serviciile solicitate.

Securitate  

Compania Mary Kay protejează datele cu caracter personal în baza practicilor din domeniu şi întreprinde măsuri de securitate în scopul prevenirii pierderilor, abuzului, accesului neautorizat, divulgărilor sau modificării informaţiei. Limităm accesul la datele personale, acces avînd doar cei care au necesităţi de business de astfel de informaţii. Nu păstrăm date cu caracter personal mai mult decât este necasar pentru a desfășura activități de business pentru care au fost colectate, totuși în anumite cazuri, în scopuri contractuale, legale sau normative este necesar să nu ștergem informația pe o anumită perioadă de timp.

Contactaţi-ne

În cazul în care aveţi comentarii sau întrebări cu privire la securitatea datelor Dvs. în cadrul companiei Mary Kay sau pe orice pagină web a Companiei sau dacă aveţi întrebări suplimentare cu privire la Politica de confidențialitate, vă rugăm să ne contactaţi:

Coordonator responsabil de confidenţialitatea datelor cu caracter personal Mary Kay Moldova (Limited) SRL

Chişinău, str. A. Șciusev 62, mdhelpdesk@mkcorp.com
SAU

Mary Kay Global Privacy Team
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 U.S.A.
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140

 


©2024 Mary Kay Inc.